ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Aκυρώσεις λόγω καιρικών συνθηκών

Οι καταδύσεις αναψυχής, οι περιηγήσεις επιφανείας και τα μαθήματα πιστοποίησης μπορούν να ακυρωθούν λόγω των καιρικών συνθηκών που δεν είναι κατάλληλες για θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως τα υψηλά κύματα και οι ισχυροί άνεμοι. Οι τοποθεσίες κατάδυσης συλλέγονται καθημερινά με βάση τις καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες. Η ασφάλειά των δυτών και του προσωπικού είναι πρωταρχικής σημασίας για τη λειτουργία του Divespot.

Σε περίπτωση ακύρωσης των καταδύσεων λόγω καιρικών συνθηκών, το Divespot δεν φέρει καμία ευθύνη οφειλής χρημάτων. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι καταδύσεις μπορούν να επαναπρογραμματιστούν σε ημερομηνία κατάλληλη για την σχολή και τον πελάτη.

Κρατήσεις καταδύσεων αναψυχής

Οι κρατήσεις θέσεων του σκάφους ή παραλίας δεν είναι έγκυρες, αν δεν προηγηθεί προκαταβολή 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής. Απλά στέλνοντας ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή πραγματοποιώντας μια τηλεφωνική κλήση δεν επιβεβαιώνει την κράτηση της θέσης του πελάτη. Το ποσό μπορεί να καταβληθεί μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή στο κατάστημα μέσω μετρητών ή πιστωτικής κάρτας.

Ο καπετάνιος του σκάφους παίρνει την τελευταία απόφαση για την επιλογή της τοποθεσίας του καταδυτικού σημείου ή την ακύρωση των καταδύσεων με σκάφος. Καθώς οι τοποθεσίες κατάδυσης είναι πολύ μεταβλητές λόγω καιρικών συνθηκών, το Divespot δεν μπορεί να εγγυηθεί μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Εάν υπάρχει αίτημα για συγκεκριμένο σημείο κατάδυσης, που όμως δεν είναι προσβάσιμο λόγω καιρού, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βρούμε εναλλακτικό σημείο κατάδυσης. Κατά τη λήψη αποφάσεων θεωρούμε ότι η ασφάλεια των δυτών και του προσωπικού είναι πρωταρχικής σημασίας για τη λειτουργία της επιχείρησης του Divespot.

Aκυρώσεις καταδύσεων αναψυχής ή εκπαιδευτικών καταδύσεων από τον πελάτη

Οι κρατήσεις θεωρούνται ως σύμβαση με την σχολή Divespot. Ο προγραμματισμός μιας κατάδυσης, βεβαιώνει ότι η σχολή διαθέτει προσωπικό διαθέσιμο για να εξυπηρετήσει και για να κρατήσει τις θέσεις στο σκάφος που δεν μπορούν να δεσμευτούν από κάποιον άλλον ενδιαφερόμενο. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι πρέπει να πληρώνονται και οι θέσεις των σκαφών πρέπει να αναπληρώνονται, οι επιστροφές δεν μπορούν να δοθούν για καθυστερημένες ακυρώσεις. Ανάλογα με το πότε γίνεται μια ακύρωση, ισχύει και η ακόλουθη πολιτική:

 Πολιτική Επιστροφής Ακυρώσεων

Ακύρωση ενός πακέτου καταδύσεων αναψυχής

Εάν ο πελάτης έχει ήδη πληρώσει πακέτο πολλαπλών καταδύσεων για μια ή περισσότερες ημέρες (2 καταδύσεις, 4 καταδύσεις κλπ) και αποφασίσει να κάνει λιγότερες καταδύσεις, το Divespot δεν οφείλει επιστροφή χρημάτων. Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων για καταδύσεις του πακέτου που δεν έγιναν ή για ακύρωση ενός μέρους από το πακέτο που έχει ήδη ενεργοποιηθεί (οι καταδύσεις που ακυρώθηκαν λόγω μηχανικής βλάβης του σκάφους υπόκεινται σε επιστροφές).

Μαθήματα καταδύσεων

Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται αποδεκτοί στη σχολή κατάδυσης Divespot με την εγγραφή και την συμπλήρωση των νομικών και ιατρικών εγγράφων, καθώς και μαζί με την πληρωμή των διδάκτρων εγγραφής. Η εγγραφή γίνεται αυτόματα με την καταβολή του 50% των συμφωνημένων διδάκτρων και ισχύουν για όλες τις κρατήσεις. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν το εγχειρίδιο για την έναρξη μαθημάτων κατάδυσης καθώς και το πρόγραμμα παρακολούθησης. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης του εκπαιδευόμενου για φοίτηση στη σχολή Divespot, το ποσό εγγραφής δεν επιστρέφεται.

Το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί έναντι του συνολικού ποσού των διδάκτρων, θα πρέπει να καταβληθεί πριν την έναρξη των καταδύσεων ανοιχτής θάλασσας. Εάν το υπολειπόμενο ποσό δεν εξοφληθεί, δεν θα επιτραπεί στον εκπαιδευόμενο, η περαιτέρω παρακολούθηση των μαθημάτων κατάδυσης, αλλά και η πιστοποίηση του.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος αποφασίσει να αποχωρήσει από τα μαθήματα της πιστοποίησης του αφού έχει ξεκινήσει, το Divespot δεν οφείλει καμία επιστροφή χρημάτων. Οι πληρωμές των μαθημάτων δεν επιστρέφονται αλλά μπορούν να πιστωθούν για μελλοντική κράτηση, διάρκειας 1 χρόνου από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων κατάδυσης του εκπαιδευόμενου.

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος αποτυγχάνει να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα, το Divespot δεν δίνει καμία επιστροφή χρημάτων και καμία μεταγενέστερη ημερομηνία δεν προσφέρεται σε αντικατάσταση των χαμένων ωρών ή ημερών.

Σε περίπτωση ακύρωσης μαθημάτων λόγω καιρικών συνθηκών, το Divespot δεν φέρει καμία ευθύνη οφειλής χρημάτων. Σε αυτή την περίπτωση τα μαθήματα μπορούν να επαναπρογραμματιστούν σε ημερομηνία κατάλληλη για την σχολή και τον εκπαιδευόμενο.

 Πολιτική σε αποτυχίας πιστοποίησης εκπαίδευσης

Η πληρωμή των σχολείων κατάδυσης αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση, όχι την πιστοποίηση. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης. Είναι πιθανό ο εκπαιδευόμενος να αποτύχει σ’ ένα μάθημα: η αποτυχία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για επιστροφή χρημάτων.

Ο εκπαιδευτής θα καθορίσει εάν ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει πιστοποιητικό. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις επίδοσης των δεξιοτήτων (επίδειξη ικανότητας, επίπεδο άνεσης στο νερό, και ολικές ικανότητες κατάδυσης) και να έχει το 75% της βαθμολογίας στη γραπτή εξέταση και στα τελικά κουίζ. Αν ο εκπαιδευόμενος δεν ακολουθεί τις οδηγίες των εκπαιδευτών ή εάν δεν μπορεί να επιδείξει με επιτυχία τις δεξιότητες ενδέχεται να μην λάβει την πιστοποίηση. Εάν ο εκπαιδευόμενος διαφωνεί με την εκτίμηση του εκπαιδευτή σχετικά με τις καταδυτικές ικανότητές του, μπορεί να ζητήσει επανεκτίμηση από άλλον εκπαιδευτή. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι που δεν πιστοποιούνται θα λάβουν γραπτή εξήγηση για το λόγο που δεν πιστοποιήθηκαν. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος αποτυγχάνει να ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων και δεν πιστοποιείται, το Divespot δεν οφείλει καμία επιστροφή χρημάτων.

Ενοικιαζόμενος εξοπλισμός

Ο ενοικιαζόμενος εξοπλισμός για ταξίδια ή για καταδύσεις αναψυχής ή για μαθήματα καταδύσεων είναι ευθύνη του πελάτη. Θα υπάρχει επιβάρυνση του πελάτη για την απώλεια ή τη ζημία του εξοπλισμού ενοικίασης.

Aκυρώσεις καταδύσεων αναψυχής από το Divespot

Σε περίπτωση ακύρωσης των καταδύσεων λόγω μηχανικών προβλημάτων για τους οποίους το σκάφος δεν φεύγει από το λιμάνι, το Divespot παρέχει πλήρης επιστροφή χρημάτων στους πελάτες για τις καταδύσεις ή πίστωση του χρηματικού ποσού για επαναπρογραμματισμό σε άλλη ημερομηνία.